مجموعه آراسیما از سال ۲۰۰۲ فعالیت خودرا در زمینه واردات لوازم مصرفی های‌تک جراحی پلاستیک رسما آغاز کرد.