گن و سوتین طبی

بستن سوتین طبی یا گن مخصوص یکی از ضروری ترین اقداماتی است که پس از انجام عملهای زیبایی باید انجام شود زیرا سوتین و یا گن طبی تاثیر بسیار زیادی در بهبودی و حفظ فرم سینه دارد
غلاوه بر آن سوتین طبی از محل جراحی مراقبت می کتد و معمولا باعث کاهش درد و کوتاه شده دوره نقاحت میشودو سوتین و گن طبی انواع مختلفی دارد برا اساس جنس کیفیت ظاهر و برند دسته بندی میشود
برای اطلاعات بیشتر به سایت های مدیکال زد و دیزاین وررونیک مراجعه نماببد

  • Medical Z
  • Design Veronique

باند بالای سینه یا استرپ

باند بالای سینه یک نوارالاستیک  میباشد که بعداز عمل بزرگ کردن سینه  مورد استفاده قرار می گیرد. برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید.

سوتین پروتز سینه

این سوتین مخصوص بعداز انجام اعمال جراحی جایگزاری پروتز سینه مورد استفاده قرار می گیرد که در حقیقت یک نوع ساپورت سینه بوده و از جابجایی پروتز جلوگیری می نماید.
برای اطلاعات بیشتر به سایتهای زیرمراجعه فرمایید.
www. Medical Z.com
www. Design Veronique.com

سوتین مخصوص جراحی های کوچک کردن سینه ( مامو پلاستی )

این نوع سوتین برای ساپورت و یا محافظت از سینه جراحی شد ه میباشد در اصل پوششی ضروری برای حفاظت از سینه بعد از جراحیهای کوچک کردن سینه مورد استفاده قرار می گیرد. برای اطلاعات بیشتربه سایت های زیر مراجعه فرمایید.
www. Medical Z.com
www-Design Veronique.com