شیت آنتی اسکار-سیلیکون شیت

شکل پیشرفته ای از یک ورقه یک نواخت و نرم است که از پلیمر و روغن مینرال مدیکال تشکیل شده است . این محصول برای رفع اسکارهای هایپررتروفیک و گوشت اضافه بعد از هر عمل جراحی و یا جای زخم های بد شکل و تروماهای مختلف به کار برده می شوند . و در اشکال مصرفی مختلف موجود می باشد.
ورقه های سیلیکونی ضد حساست بوده و تحقیقات ثابت کرده که این ماده غیر سمی بوده و باکتری بر روی آن رشد نمی کند و می توان مستقیما بر روی پوست از آن استفاده کرد.
اطلاعات بیشتر در سایت Medical Z

سیلیکون شیت سوختگی

شکل پیشرفته ای از یک ورقه یک نواحت و نرم است که از پلیمر و روغن مینرال مدیکال تشکیل شده است . این محصول برای رفع اسکارهای هایپررتروفیک و گوشت اضافه ناشی از سوختگی و کلوئید شدن پوست می باشد . ورقه های سیلیکونی ضد حساست بوده و تحقیقات ثابت کرده که این ماده غیر سمی بوده و باکتری بر روی آن رشد نمی کند و می توان مستقیما بر روی پوست از آن استفاده کرد.
اطلاعات بیشتر در سایت Medical Z